வெள்ளி, 12 ஜூலை, 2013

ஆரியர்கள் யார்?

ஆரியர்கள் யார்?
இவர்களைப் பற்றி சொல்வதற்கு புதிதாக ஒன்றுமில்லை.
பலர் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள்
.இவர்கள் அன்னியர்கள் என்றாலும்,வந்தேறிகள் என்றாலும் இன்று நம்மிடையே வாழ்கிறார்கள் .நம்மில் கலந்தும் விட்டனர்.ஆக ஆரியர்கள் இவர்கள்தான் என எவர்க்கும் ஐ,எஸ்.ஐ.முத்திரை குத்திவிட முடியாது.ஆரியர்களின் வேர் பற்றி ஆய்வு செய்த ருசிய நாட்டை சேர்ந்த  அந்தோனவா-பொன்காரத் லெவின் என்பவர்கள் "இந்தியாவின் வரலாறு"
என்கிற புத்தகத்தில் பின்வருவனவாறு சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
"ஆரிய மக்கள் என கருதப்படக்கூடியவர்கள் பண்டைய ஈரானியர்களும்,பண்டைய இந்தியர்கள் இந்தோ-ஆரியர்களும் தான்.அவர்களே தங்களை ஆரியர்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டார்கள் வாழ்ந்த இடங்களை ஆரிய வர்த்தம் அல்லது ஆரிய பூமி சொல்லிக் கொண்டார்கள்.
ஆரிய என்கிற சொல் ,அரி என்ற சொல்லுடன் தொடர்புடையது.

வேத காலத்தில் இந்த சொல்லுக்கு 'வெளி நாட்டான்'வேற்றான்'என்று பொருள்.

'ஆரியன்'என்ற சொல் 'வேற்றாருடன் இணைந்தவன்,அவர்களுக்கு இணக்கமானவன்'என்று பொருள் பட்டது.
பிற்காலத்தில் 'நல்குடிப்பிறந்தவன்'என்ற பொருள் இந்த சொல்லுக்கு ஏற்பட்டது.";என கண்டறிந்துள்ளனர்.

கருத்துகள் இல்லை: