சனி, 6 ஜூலை, 2013

சாதியை ஒழிக்க இயலாது..

சாதியை ஒழிக்க இயலாது..

சாதி இரண்டு தான் அது ஆண்  சாதி பெண் சாதி என சொல்லும் போதே அது வெறும் காற்றுக் குமிழிகள் தான் என புரிந்து விடுகிறது.எப்படி இந்த சமூகத்தில் ஆணாதிக்கம் நிலை பெற்றுவிட்டதோ அதைப் போலவே தான் இந்த சாதியும் !
சாதி மறுப்பாளர்கள் என கட்சி நடத்துகிறவர்களில் எத்தனை பேர் உண்மையாக நடப்பவர்கள் என நினைக்கிறீர்கள்?
சொந்தங்களில் உறவு வைத்துக் கொள்வதில் அவர்கள் தீயாய் வேலை செய்வார்கள் ஒரு சிலர் விதி விலக்கு.உண்மையாய் இருப்பார்கள்.!

கடவுள் மறுப்பாளர்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்கிறார்கள்?

மனைவியர் கோவில்களுக்குப் போவதை தடுக்க இயலாத அவர்களுக்கு அடுத்தவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிற தகுதி இருக்கிறதா?

கேட்டால் தனிப்பட்டவர் விருப்பத்தில் தலையிடுவது தவ றானது என்பார்கள்.அப்படியானால் பொதுமக்களைப் பார்த்து கடவுளை மற என சொல்வது தவறில்லையா ?
ஒழிக்க முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது.சாதி.அரசுக்கும் ஆண்மை இல்லை சாதியை தொடுவதற்கு.!
விண்ணப்பங்களில் சாதியை ஒழிக்க முடிந்ததா?
கலப்பு திருமணம் செல்லும் என சட்டம் இருந்தும் தருமபுரி கொள்ளி வைப்பு தவிர்க்க முடிந்ததா,தடுக்க முடிந்ததா?
சாதி வெறி இரயிலில் வந்ததால்தான் தண்டவாள கொலைகள் நடக்கின்றன போலும்!

நீராவியால் இயங்கும் இரயில் இந்தியாவுக்கு வந்த போது  அதற்கு உயர் சாதியினர் என சொல்லப்படுகிறவர்கள் அதற்கு வைத்த பெயர் 'கொள்ளிவாய்ப்பிசாசு.'

அந்த இரயில் வந்ததால்தான் கொடூரப் பஞ்சம் வந்தது என்றார்கள் தாது வருட பஞ்சம் எனப் பெயர்.
அந்த பஞ்சம் வந்தற்கான காரணமாக என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா?
"அந்த ரயிலில் உயர்ந்த சாதி,தாழ்ந்த சாதி என்கிற பேதம் பார்க்காமல் அருகருகே அமரலாம் "என வெள்ளையர் நிர்வாகம் அறிவித்ததே காரணம். கடவுள் பஞ்சத்தை ஏவி விட்டான் என்றார்கள்.
இப்படி சாதியை வளர்த்தவர்கள் மாறி வந்த கால மாறுதலினால் வெறியை குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர முற்றிலும் மறந்துவிடவில்லை.மாறவில்லை.
அரசாங்கம் ஆண்மையுடன் இருக்கவேண்டுமானால் சாதியக் கட்சிகள் காயடிக்கப்பட வேண்டும்.


கருத்துகள் இல்லை: