ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

நாளைய தலைவன் நீயடா!

             ஆண்டி வேடம் போட்டால்
             அரசியலில் மரியாதை .

           காவி கட்டி பஜனை பாடினால்
           சாமி, நீயும் ஓர் அமைச்சனே!

           பகலில் ராமன் ,இரவில் காம்னா?
          அடடே..நீயும் ஒரு மடாதிபதியே!

          கிளை தாவும் குரங்குப் புத்தியா?
          நாளைய தலைவனடா நீ!
 

கருத்துகள் இல்லை: